Kim są grupy AA?

Kim są grupy AA?

Bezpłatną pomoc i szybkie wsparcie znajdziesz wśród grup AA. Są to Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang.Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest 12 kroków AA. (źródło Wikipedia).
Reklama: Klinika leczenia uzależnień Medox.org.pl

Anonimowi Alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Członkowie wspólnoty podczas mityngów AA i spotkań indywidualnych dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieja, jak osiągnąć trzeźwość i w niej trwać. Uczestnictwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami. Jak stanowi preambuła AA: "Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki."
Z całą pewnością leczenie alkoholizmu z pomocą grupy AA jest znacznie łatwiejsze. Osoba uzależniona spotyka ludzi takich samych jak ona, czuje się pewniej i spokojniej.

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników AA. Dwanaście Kroków, urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Przedruk z broszury "Duchowni pytają o Wspólnotę AA" zaaprobowanej przez Konferencje Ogólną Służb AA.

Ważne jest jednak uzyskanie profesjonalnej i skutecznej pomocy. Alkoholizm jest podstępną chorobą i jego leczenie wymaga współpracy ze specjalistami. Można to uzyskać podczas leczenie odwykowe